هایک ویژن اولین برند پور فروش دنیا میباشد که از لحاظ کیفی در ردیف سوم قرار دارد

و پر فروش ترین برند ایران میباشد

هایک ویژن از سال 1388 فعالیت خود را به صورت رسمی در ایران آغاز نموده و تا امروز 4 نماینده ایرانی داشته که تقریبا هر دو سال نماینده جدید معرفی کرده

و در آخر شرکت پارس ارتباط که فناوران تصویر نوین عاملیت رسمی این شرکت را دارا میباشد توانسته بدون رقیب به کار خود در ایران ادامه دهد