نمایش دادن همه 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

VERTINA VNC-5330 / VNC-5230

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل بولت شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-5330 / VNC-5230

VERTINA VNC-5370 / VNC-5270

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل بولت شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-5370 / VNC-5270

VERTINA VNC-5350 / VNC-5250

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل بولت شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-5350 / VNC-5250

VERTINA VNC-5610 / VNC-5310

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل صنعتی شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-5610 / VNC-5310

VERTINA VNC-4370 / VNC-4270 / VNC-4170

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل دام شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-4370 / VNC-4270 / VNC-4170

VRTINA VNC-4322 /VNC-4222 /VNC-41220

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل دام شبکه ورتینا با لنز متغیر VRTINA VNC-4322 /VNC-4222 /VNC-41220

VERTINA VNC-4321 / VNC-4121

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل بولت شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-4321 / VNC-4121

VERTINA VNC-4360 /VNC-4260 /VNC-4160

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل مینی دام شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-4360 /VNC-4260 /VNC-4160

VERTINA VNC-4320 /VNC-4220 /VNC-4120

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل مینی دام شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-4320 /VNC-4220 /VNC-4120

VERTINA VNC-2230 / VNC-2130

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل بولت شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-2230 / VNC-2130

VERTINA VNC-2270 / VNC-2170

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل دام شبکه ورتینا با لنز متغیر VERTINA VNC-2270 / VNC-2170

VERTINA VNC-2260 / VNC-2160

دوربین مداربسته 3 مگاپیکسل دام شبکه ورتینا با لنز فیکس VERTINA VNC-2260 / VNC-2160

VERTINA VNC-2261 / VNC-2161

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام شبکه ورتینا با لنز فیکس VERTINA VNC-2261 / VNC-2161

VERTINA VNC-1291W / VNC1190W

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل کیوب شبکه ورتینا با لنز فیکس VERTINA VNC-1291W / VNC1190W

VERTINA VNC-2281 / VNC-2181

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل اسپید دام شبکه ورتینا  VERTINA VNC-2281 / VNC-2181

VERTINA VNC-6830

دوربین مداربسته 8 مگاپیکسل بولت شبکه ورتینا  VERTINA VNC-6830

VERTINA VNC-6620

دوربین مداربسته 6 مگاپیکسل فیش آی شبکه ورتینا  VERTINA VNC-6620

VERTINA VNC-6420

دوربین مداربسته 4 مگاپیکسل فیش آی شبکه ورتینا  VERTINA VNC-6420