مشاهده همه 24 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

VERTINA VHC-6230

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل بولت توربواچ دی ورتینا  VERTINA VHC-6230

VERTINA VHC-6270

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز متغیر VERTINA VHC-6270

VERTINA VHC-6260

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-6260

VERTINA VHC-6240

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل بولت توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-6240

VERTINA VHC-5230

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل بولت توربواچ دی ورتینا با لنز متغیر VERTINA VHC-5230

VERTINA VHC-5270

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز متغیر VERTINA VHC-5270

VERTINA VHC-5260

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-5260

VERTINA VHC-4130

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز متغیر VERTINA VHC-4130

VERTINA VHC-4120

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-4120

VERTINA VHC-4170

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-4170

VERTINA VHC-4160

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-4160

VERTINA VHC-3120

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل بولت توربواچ دی ورتینا با لنز متغیر VERTINA VHC-3120

VERTINA VHC-3160

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-3160

VERTINA VHC-2120

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل بولت توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-2120

VERTINA VHC-2160

دوربین مداربسته 1 مگاپیکسل دام توربواچ دی ورتینا با لنز ثابت VERTINA VHC-2160

VERTINA VHC-4280

دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل اسپیددام توربواچ دی ورتینا با لنز متغیر  VERTINA VHC-4280

VERTINA VDR-3201P4

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 32 کانال   VERTINA VDR-3201P4

VERTINA VDR-1602P4

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 16 کانال    VERTINA VDR-1602P4

VERTINA VDR-1601P4

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 16 کانال     VERTINA VDR-1601P4

VERTINA VDR-1602

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 16 کانال      VERTINA VDR-1602

VERTINA VDR-802

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 8 کانال       VERTINA VDR-802

VERTINA VDR-1601

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 16 کانال       VERTINA VDR-1601

VERTINA VDR-801

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 8 کانال        VERTINA VDR-801

VERTINA VDR-401

دستگاه ضبط تصاویر توربواچ دی ورتینا 4 کانال        VERTINA VDR-401