فعال کردن دی وی آر هایک ویژن

به دلیل استفاده کاربران از کانفیگ دیفالت دستگاه های هایک ویژن و بروز مشکلات امنیتی در پی آن ، شرکت هایک دستگاه هایی که از تنظیمات پیشفرض استفاده میکردند به حالت اینکتیو در آورده ، در این ویدئو آموزش فعال کردن دستگاه به سادگی به شما آموزش داده خواهد شد.